Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân người tiêu dùng

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân: để bán hàng và bảo hành sản phẩm

b) Phạm vi sử dụng thông tin: chỉ sử dụng trong nội bộ công ty và không truyền ra ngoài

c) Thời gian lưu trữ thông tin: 12 tháng

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: chỉ nội bộ công ty bao gồm giám đốc , kế toán của công ty

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: Công Ty TNHH Quang Tuyến KonTum. Người đại diện : Nguyễn Thị Bích Quyên. SĐT : 0983.387.083. Địa chỉ : 87 Trần Hưng Đạo- P . Quyết Thắng - TP . KonTum – Kon Tum

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: gọi điện thoại trực tiếp đến số 0983.387.083