Tìm Sản Phẩm:

CPU G3220 TRAY

Liên hệ

CPU G3220 BOX CH

1.350.000 VNĐ

CPU G2130 BOX

Liên hệ

CPU G2120 BOX

Liên hệ

CPU G2030 CU

Liên hệ

CPU G2030 BOX

Liên hệ

CPU G2020 TRAY

Liên hệ

CPU G2020 BOX

Liên hệ

CPU G2010 CU

Liên hệ

CPU G2010 BOX

1.400.000 VNĐ

CPU G1630 Tray

Liên hệ

CPU G1630 BOX

Liên hệ

CPU E8400 TRAY

250.000 VNĐ

CPU E8200 TRAY

1.600.000 VNĐ

CPU E7500 TRAY

Liên hệ

CPU E7400 TRAY

Liên hệ

CPU E7200 TRAY

Liên hệ

CPU E6800 TRAY

Liên hệ

CPU E6750 TRAY

Liên hệ

CPU E6700 TRAY

Liên hệ

CPU E6600 TRAY

890.000 VNĐ

CPU E6550 TRAY

1.500.000 VNĐ

CPU E6420 TRAY

650.000 VNĐ

CPU E6400 TRAY

Liên hệ

CPU E6300 TRAY

Liên hệ

CPU E5700 TRAY

1.650.000 VNĐ

CPU E5500 TRAY

Liên hệ

CPU E5300 TRAY

100.000 VNĐ

CPU E5200 TRAY

Liên hệ

CPU E4700 tray

Liên hệ

CPU E4600 TRAY

550.000 VNĐ

CPU E4500 TRAY

550.000 VNĐ

CPU E4400 TRAY

Liên hệ

CPU E2220 TRAY

800.000 VNĐ

CPU E2200 TRAY

Liên hệ

CPU E2180 TRAY

350.000 VNĐ

CPU E2160 TRAY

750.000 VNĐ

CPU E2140 TRAY

Liên hệ